ការ​ប៉ូ​លា​ខុស​​បច្ចេកទេស​​អាចធ្វើឲ្យ​​កញ្ចក់​ឆ្កូត​​លើស​​ដើម​និ​ង​​គ្រោះថ្នាក់​​ទៀត​ផង​​

25-11-2017 4:16 pm 894

​ការ​ប៉ូ​លា​ដែល​គ្មាន​បច្ចេកទេស​ដែល​អាចធ្វើឲ្យ​កញ្ចក់​ឆ្កូត​លើ​សដើម គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ស្រទាប់​ការពារ UV របស់​កញ្ចក់ រឺ​ប្រេះ​បែក​កញ្ចក់​ដោយ​កំហុស​បច្ចេកទេស​។ នេះ​បើតាម​ស្តេច​ឡាន​។

​អ្នកជំនាញ​ថែទាំ​រថយន្ត​នៅ​កម្ពុ​ជាមួយនេះ បញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើ​មាន​បញ្ហា​កញ្ចក់​ឡាន​ឆ្កូត ដោយសារ​ផ្លិត​ទឹក ដាម​ដោយ​ស្នាម​ទឹកភ្លៀង ឬ​កញ្ចក់​ស្រ​អាប់ ស្អិត UV​ខ្សោយ ឡើង​ស ពិបាក​មើលផ្លូវ សូម​បញ្ឈប់​ការ​ប៉ូ​លា ដែល​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​កាត់ (Cutting Compound) ដែល​គ្មាន​គុណភាព Cutting Compound រឺ​ហៅថា​ថ្នាំ​កាត់ ពុំមែន​សម្រាប់​ប្រើ​ប៉ូ​លា​បំភ្លឺ​កញ្ចក់​ទេ​។

​ស្តេច​ឡាន អះអាងថា មជ្ឈមណ្ឌល​របស់ខ្លួន​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កញ្ចក់​ទាំងនេះ​បាន ជាមួយ​ម្សៅ​ប៉ូ​លា​កញ្ចក់​របស់​អាល្លឺម៉ង់​។ សេវា​កម្មនេះ ទាមទារ​ការពិនិត្យ​ពិច្ច័​យ មុន​ផ្ដល់យោបល់​សន្និដ្ឋាន​តាម​លក្ខខ័ណ្ឌ​បច្ចេកទេសផ​ង​ដែរ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត