ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ​​នឹងកើតឡើង​ក្រោយ​រំលាយគណ​បក្សសង្រ្គោះ​ជាតិ? ​

15-11-2017 3:54 pm 1081

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ តុលាការកំពូល នឹងបើកសវនាការលើបណ្តឹងសុំរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ តាមបណ្តឹងរបស់មេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយពួកគេចាត់ទុកថា បទល្មើសរបស់លោកកឹម សុខា ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូល។ ប៉ុន្តែមុនថ្ងៃបើកសវនាការមកដល់ ប្រតិកម្មបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីជាតិ និងអន្តរជាតិ។ចំណែករដ្ឋាភិបាល ហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ ចំពោះប្រតិកម្មទាំងនេះទេហើយថែមទាំងចាត់ទុកទង្វើរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនថា ជាការលូកដៃចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា។ដូច្នេះ បើតុលាការរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិមែន តើកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសង្គមឬទេ?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត