លោក​​សុខ​ ឥសាន​​៖​​គុណ​សម្បត្តិ​​៤​​ដែល​​ពល​រដ្ឋ​​នៅ​តែ​​គាំ​ទ្រ​​គណបក្ស​​ប្រ​ជា​ជន​​

14-11-2017 2:42 pm

​លោក សុខ ឥសាន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន បាន​លើកឡើងថា គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា មាន​គុណសម្បត្តិ​៤ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅតែ​គាំទ្រ ដោយ​ទី​១ ស្វែងរក​សុខសន្តិភាព​ជូន​ប្រជាជន ជូន​ប្រទេសជាតិ ទី​២ ធ្វើឱ្យមាន​ស្ថេរភាព​នយោបាយ ទី​៣ ធ្វើឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជនមាន​ការរីកចម្រើន​រុងរឿង និង​ទី​៤ កសាង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស​ឱ្យមាន​ការរីកចម្រើន​.............

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត