ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សំខាន់ៗ​សង្គ្រោះ​ជាតិ​១១៧នាក់ ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ហាម​មិនឲ្យ​ធ្វើ​នយោបាយ​៥​ឆ្នាំ​

13-11-2017 5:37 pm

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១៣ វិច្ឆិកា​នេះ ក្រុម​មេធាវី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានដាក់​ភស្តុតាង​បន្ថែម​ចំនួន​៣ ទៅ​តុលាការ​កំពូល ជុំវិញ​បណ្តឹង​ស្នើសុំ​រំលាយ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​។ អ្វី​ជា​ការកត់សម្គាល់ ក្នុង​ភស្តុតាង​បន្ថែម​ទាំង​៣​នោះ ក៏​មាន​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សំខាន់ៗ របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចំនួន​១១៧​នាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្នើ ហាមឃាត់​មិនឲ្យ​ធ្វើ​សកម្មភាព នយោបាយ​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​៕ ដោយៈ​សៅ វិសាល​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត