តើ​​​អ្វី​​ទៅ​​ជា​​​«​ប្រា​​តិ​​ភោគ​​​លើ​​​បណ្ដឹង​​​»​​?​

06-11-2017 3:24 pm 2704

​នៅក្នុង​រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី ប្រាតិភោគ​លើ​បណ្ដឹង មានចែង​នៅ​មាត្រា ៧១,៧២ និង​៧៣ នៃ​ក្រមនីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី ដើម្បី​ធានា​លើ​បណ្ដឹង ដែល​ដើមចោទ និង​ចុង​ចម្លើយ មាន​វិវាទ​នឹង​គ្នា​ពេល​ឡើងដល់​តុលាការ​។ ដើម្បី​ចង់ដឹងថា «​ប្រាតិភោគ​លើ​បណ្ដឹង​» វា​មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត