ដឹង​ទេ​ថា ​ប្រទេស​ណា​ខ្លះ​​ដែលមាន​​ផ្កាយរណប​​ច្រើន​ជាង​គេ​​លើ​​ពិភព​លោក​​?​

02-11-2017 5:00 pm 2942

​យោងតាម​វេបសាប N2YO.com បានបង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​ផ្កាយរណប (Satellite) ដែល​កំពុងដំណើរការ​នៅ​អវកាស​។ ក្នុងនោះ យើង​សូម​ដកស្រង់​ប្រទេស​ចំនួន​១០ ដែលមាន​ផ្កាយរណប​ច្រើនជាងគេ​លើ​ពិភពលោក និង​សកម្ម​ខ្លាំង​នៅលើ​លំហ​អាកាស រួមមាន​៖

1.​    ​សហរដ្ឋអាមេរិក មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ១,៥៦២​គឿង​


2.​    ​ប្រទេស​ចិន មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ២៥៣​គឿង​


3.​    ​ប្រទេស​រុស្ស៊ី មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ១,៥០៤​គឿង​


4.​    ​ប្រទេស​ជប៉ុន មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ១៦៩​គឿង​


5.​    ​ប្រទេស​អង់គ្លេស មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ៤១​គឿង​


6.​    ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ៨៤​គឿង​


7.​    ​ប្រទេស​កាណាដា មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ៤៧​គឿង​


8.​    ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ៥២​គឿង​


9.​    ​ប្រទេស​បារាំង មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ៦៥​គឿង​


10.​     ប្រទេស​អ៊ីតាលី មាន​ផ្កាយរណប​ចំនួន ២៧​គឿង​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត