ហេតុ​ផល​​អ្វី​ដែល​​មន្ត្រី​​ពន្ធ​នា​គារ​​មិន​​បញ្ជូន​​ជន​​ត្រូវ​​ចោទ​​មក​​សវនា​​ការ​

16-10-2017 4:09 pm 3765
លោកមេធាវីកែវ វ៉ាន្នី

​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​មាន​តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការទទួលខុសត្រូវ​ទៅលើ​ជន​ត្រូវ​ចោទ និង​ជនជាប់ចោទ​ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ​។ ជាងនេះទៀត មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ ត្រូវតែ​បញ្ជូន​ជន​ទាំងនោះ​មក​សវនាការ តាម​ដីកា​បង្គាប់​របស់​តុលាការ​។ សំណួរ​សួរថា តើ​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​មាន​ហេតុផល​ផ្លូវច្បាប់​អ្វី ដែល​មិន​បញ្ជូន​ជន​ត្រូវ​ចោទ និង​ជនជាប់ចោទ​ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ មក​សវនាការ ដើម្បី​សួរដេញដោល និង​ធ្វើ​ការជំនុំជម្រះ​ទោស​? តើ​ការមិន​បញ្ជូន​ជន​ត្រូវ​ចោទ និង​ជនជាប់ចោទ​ដែល​កំពុង​ជាប់ឃុំ មក​សវនាការ ដោយ​មន្ត្រី​ពន្ធនាគារ​យក​លេស​ថា ដើម្បី​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព​ជន​ទាំងនោះ ត្រឹមត្រូវ​ដែរឬទេ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ​សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត