លទ្ធផល​កិច្ច​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​៩​នីតិកាល​ទី​៥

12-10-2017 5:40 pm 3034

​ក្រោយ​ពេល​បញ្ចប់​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ លើក​ទី​៩ នីតិកាល​ទី​៥ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​តុលា​នេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរ​ដ្ឋ​សភា បាន​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ផ្លូវការ​មួយ ដោយ​បង្ហាញ​អំពី​លទ្ធផល​ទាំងស្រុង ចំពោះ​ការពិភាក្សា និង​អនុម័ត​លើ​របៀបវារៈ​ចំនួន​៦ ដូចខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត