តម្លៃប្រេងសាំង​ចាប់ពីថ្ងៃនេះ​ដល់ថ្ងៃទី​២១​តុលា​

12-10-2017 8:55 am 843

តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២១តុលា គឺប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ៣,៧០០រៀលក្នុង១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ៣,៤០០រៀលក្នុង១លីត្រ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តី​ជូនដំណឹងរ​បស់​ក្រសួង​​ពាណិជ្ជកម្ម៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត