ប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ​​នឹងកើតឡើង​ក្រោយ​រំលាយគណ​បក្សសង្រ្គោះ​ជាតិ? ​

11-10-2017 3:06 pm 1731
ស្នាក់ការរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិចោល តាមសំណើគណបក្សនយោបាយចំនួនពីរ ដោយពួកគេចាត់ទុកថា បទល្មើសរបស់លោកកឹម សុខា ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូល។ ក្រោយដាក់ពាក្យប្តឹង ប្រតិកម្មបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការអន្តរជាតិ។ចំណែករដ្ឋាភិបាលហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រតិកម្ម ហើយថែមទាំងចាត់ទុកទង្វើរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនថា ជាការលូកដៃចូលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា។ដូច្នេះ បើតុលាការរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិមែន តើកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសង្គមឬទេ?

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត