ការ​​សម្ដែង​​​មតិ​​​បែប​​ណា​​ទើប​​​អាច​​​ចោទ​​ថា​​​ជា​​​បទ​​ល្មើស​​​ជាក់​​ស្ដែង​​​?​​

25-09-2017 3:52 pm 3427

​ការសម្ដែង​មតិ ឬ​ការបញ្ចេញមតិ គឺជា​សិទ្ធិ​មួយ​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ ដែល​មានចែង​ក្នុង​ច្បាប់ ប៉ុន្តែ​សិទ្ធិ​នេះ ក៏មាន​កម្រិត​ព្រំដែន​ផងដែរ ពោល​សិទ្ធិ​បញ្ចេញមតិ និង​សម្ដែង​មតិ មិន​ត្រូវធ្វើ​ប៉ះពាល់​ទៅដល់​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ​ឡើយ​។ តើ​ការសម្ដែង​មតិ ឬ​ការបញ្ចេញមតិ​បែបណា ទើប​អាច​ចោទថា ជា​បទល្មើស​ជាក់ស្ដែង​?​ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ពី​នាទី​ស្វែយ​ល់ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត