ជំនន់​ទឹកភ្លៀងលិច​ក្រុង៖​អាជ្ញាធរថា ​ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង​ខុសធម្មតា​ដែលមិនធ្លាប់កើត​មាន ​

22-09-2017 3:19 pm 2706
ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

ភ្លៀងមួយមេធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្តាលឱ្យលិចផ្លូវ និងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថា ពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ។ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរ បានពន្យល់ថា ភ្លៀងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ មានការធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលមិនធ្លាប់មានជិត១០ឆ្នាំមក ដូច្នេះបានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធលូហូរមិនទាន់។តែអាជ្ញាធរបានវាយតម្លៃថា ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះ គឺល្អជាងឆ្នាំមុនៗ ពោលគឺទឹកមានការស្រកលឿន។សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួន សំបូរ ជាមួយលោកម៉េត មាសភក្តី អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត