ករណី​​មន្ត្រី​នគរ​បាល​​យុត្តិ​ធម៌​​ចាប់​ខ្លួន​​ជន​សង្ស័យ​​គ្មាន​​ដី​កា​​តើ​​ខុស​​ច្បាប់​​ដែរ​​ឬ​ទេ​?​

04-09-2017 5:18 pm
លោកមេធាវីកែវ វ៉ាន្នី

​ករណី​ណា​ខ្លះ​ដែល​មន្ត្រី​នគរបាល​យុត្តិធម៌ ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ដោយ​គ្មាន​ដីកា​ពី​តុលាការ ហើ​យការចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ដោយ​មន្ត្រី​នគរបាល​យុត្តិធម៌ ទាំង​គ្មាន​ដីកា​ពី​តុលាការ​បែបនេះ ខុស​ច្បាប់​ដែរ​ឬទេ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​សេង បារាំង ធ្វើ​កិច្ច​សម្ភាស​ជាមួយ​លោក​មេធាវី​កែវ វ៉ា​ន្នី ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត