រឿង​ក្ដី​​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​​ដំ​ណាក់​កាល​​នីមួយៗ​​មាន​​អ្វី​ខ្លះ​​

14-08-2017 3:19 pm
លោកមេធាវីកែវ វ៉ាន្នី

​ដំណើរការ​រឿងក្ដី​នី​មួយៗ សុទ្ធសឹងតែ​មាន​ដំណាក់កាល​របស់​វា មិន​ថា​រឿង​ក្ដី​ព្រហ្មទណ្ឌ ឬ​រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី ដែល​ជា​រឿង​ទំនាស់​ផលប្រយោជន៍​ឡើយ​។ យ៉ាងណាមិញ​សម្រាប់​រឿង​ក្ដី​រដ្ឋ​វេណី មុន​នឹង​តុលាការ ឈាន​ទៅ​ដល់​ប្រកាស​សាលក្រម ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ដំណាក់កាល​របស់​វា​ជាមុនសិន ទើប​អាច​ប្រកាស​សាលក្រម សម្រេច​ឱ្យ​ដើម​ចោទ​ជា​អ្នក​ឈ្នះក្ដី ឬ​ចុង​ចម្លើយ​ជា​អ្នក​ឈ្នះក្ដី​។ ចង់ដឹងថា រឿងក្ដី​រដ្ឋប្បវេណី​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ​មាន​អ្វីខ្លះ ហើយ​មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាង​ណា​នោះ សូម​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖
  

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត