ក្រ​សួង​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​កំណត់​​តម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ត្រូវ​​លក់​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១២-​២១​ ខែ​​សីហា​​

11-08-2017 4:05 pm 817

​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​ចេញផ្សាយ​តារាង​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម បណ្តា​ស្ថានីយ​ប្រេង ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​សីហា ដោយ​ក្នុង​នោះ​រួមមាន តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា ត្រូវ​លក់​មិនឲ្យ​លើស​ពី ៣,៧៥០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ តម្លៃ​សាំង​ស៊ុប​ពែរ ត្រូវ​លក់​មិនឲ្យ​លើស​ពី ៣,៨៥០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ និង​តម្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវ​លក់​មិនឲ្យ​លើស​ពី ៣,៤៥០​រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្ដី​ដំណឹង​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចុះ​ថ្ងៃទិ​១១ ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៧៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត