មាន​​ពាក្យ​បណ្ដឹង​​ភ្លាម​​តើ​​មន្ត្រី​នគរ​បាល​​យុត្តិធម៌​​គួរ​​កសាង​​សំណុំ​រឿង​​ទៅ​​តុលា​ការ​​ទេ​​?

12-07-2017 2:39 pm

​រាល់​ពាក្យបណ្ដឹង ដែល​ជនរងគ្រោះ​បាន​ប្ដឹង​មក​សម្ថ​កិច្ច ជា​ពិសេស​មន្ត្រី​នគរបាល​យុត្តិធម៌ តើ​គួរតែ​កសាង​សុំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​ទេ​? ទាំងនេះ​សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀប​ឡើង​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត