បទ​ល្មើស​​«​ហិង្សារ​​ដោយ​​ចេតនា​​»​

29-05-2017 3:00 pm 1156

បទល្មើស «​ហិង្សារ​ដោយ​ចេតនា​» គឺជា​បទល្មើស​មួយ ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា​។ បទល្មើស​នេះ​ដែរ គេ​សង្កេតឃើញថា កើតឡើង​ជារឿយៗ​ក្នុងសង្គម​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​បទល្មើស «​ហិង្សារ​ដោយ​ចេតនា​» កើតឡើង ហើយ​វា​ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ដល់​សង្គម និង​ប្រទេសជាតិ​យ៉ាងណាខ្លះ នៅពេលដែល​មាន​បទល្មើស​មួយ​នេះ​កើតឡើង​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត