បទ​ល្មើស​​«​ការ​​កំហែង​​យក​»​

09-05-2017 8:25 am 1690

​បទល្មើស «​ការ​កំហែង​យក​» ជា​អំពើ​មួយ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​ទៅ​ដល់​សង្គម និង​ប្រទេសជាតិ​។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បទល្មើស «​ការ​កំហែង​យក​»​នេះ មានចែង​ក្នុង​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០០៩ ដើម្បី​ដាក់​ទោសទណ្ឌ​ទៅលើ​បុគ្គល​ណា ដែល​ហ៊ាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​នេះ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត