បទ​ល្មើស​​ស៊ី​សំ​ណូក​​ប្រ​ព្រឹត្ត​​ដោយ​​ចៅ​ក្រម​​

24-04-2017 12:26 pm 2920

​ចៅក្រម​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ស៊ីសំណូក នៅ​ពេល​ខ្លួន​បំពេញ​តួនាទី​នៅក្នុង​ស្ថាប័ន​ជាតិ ជាពិសេស​ក្នុង​ស្ថាប័ន​តុលាការ​នោះ តើ​នឹង​មាន​ផលប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ​ដល់​សង្គម និង​ប្រទេសជាតិ​។ ម្យ៉ាងវិញទៀត «​បទល្មើស​ស៊ីសំណូក​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ចៅក្រម​» ត្រូវ​ផ្ដន្ទាទោស​កម្រិតណា​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បទល្មើស​ស៊ីសំណូក​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ចៅក្រម​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត