បទ​ល្មើស​ «​ការ​​ឆបោក​​»​

10-04-2017 3:32 pm 1241

ចាស់ៗ​និយាយ​តៗ​គ្នា​នូវ​ពាក្យ​ថា​«​កុហក​បោកប្រាស់​»​ការ​កុហក​បោកប្រាស់​គឺជា​អំពើ​មួយ​ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃ​ព្រះរាជា​ចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០០៩ ត្រង់​មាត្រា​៣៧៧ ហៅ​ថា​បទល្មើស​«​ការ​ឆបោក​»​។ បទល្មើស​«​ការ​ឆបោក​»​គេ​សង្កេតឃើញថា​កើតឡើង​ច្រើន​នៅក្នុង​សង្គម ហើយ​រូបភាព​នៃ​ការ​ឆបោក​មាន​លក្ខណៈ​ខុសៗ​គ្នា​។ ដើម្បី​ចង់​ដឹង​ពី​បញ្ហា​បទល្មើស​ឆបោក តទៅ​នេះ​សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត