ការ​បែង​ចែក​​ញាតិ​ក្នុង​សង្គម​​ខ្មែរ​​

03-04-2017 3:59 pm 897

​នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ គេ​សង្កេតឃើញថា មាន​ការបែងចែក​ញាតិ ហើយ​ការ​បែងចែក​ញាតិ​នេះ មានចែង​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ឆ្នាំ​២០០៧​។ ចង់ដឹងថា ការបែងចែក​ញាតិ ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ហើយ​មូលហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ចាំបាច់​មាន​បែងចែក​ញាតិ​យ៉ាង​ដូច្នេះ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ​សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត