ការ​​លែង​លះ​ ឬ​​បញ្ចប់​​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​​

27-03-2017 2:55 pm 1656


​ការ​លែងលះ គឺជា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មិន​ចង់​ឲ្យ​វា​កើត​ឡើង​នោះ​ទេ នៅពេល​ដែល​រៀប​ការត្រឹមត្រូវ​តាមច្បាប់ ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​នេះ​នៅតែ​ចៀស​មិន​រួច​ដដែល នៅពេលណា​ដែល​សហព័ន្ធ ឬក៏​ប្ដី​ប្រពន្ធ រស់​នៅ​មិន​ចុះសម្រុង​នឹង​គ្នា​។ ជា​ធម្មតា​ទេ​សម្រាប់​សត្វលោក ពីព្រោះ​ថា​នេះ​ជា​ច្បាប់ធម្មជាតិ​។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការ​លែងលះ​នេះ មិនមែន​ធ្វើ​ស្រេច​តែ​ចិត្ត​ទេ នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ឆ្នាំ​២០០៧ ក៏​មានចែង​អំពី​មូលហេតុ​នៃ​ការ​លែងលះ​ផងដែរ​។ ដើម្បី​ជ្រៀប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត