គណបក្ស​ប្រជាជន​​កម្ពុជា​​បង្កើត​​ប្រព័ន្ធ​​ឆ្លើយតប​​ជា​​សំឡេង​​តាម​​ទូរស័ព្ទ​​

20-03-2017 2:42 pm 8858

​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លើយតប​ជា​សំឡេង​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ សម្រាប់​សាធារណ​ជន​ទូទៅ ដែល​ចង់ដឹង​ពីសារ​ដឹកនាំ​របស់​គណ​បក្ស​, ប្រវត្តិ​និង​ស្នាដៃ​គណបក្ស​, គោលការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​កម្មវិធី​​នយោបាយ​, គោលនយោបាយ​របស់​គ​ណ​បក្ស​តាម​វិស័យ និង​ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង​របស់​គ​ណ​បក្ស​។ ប្រព័ន្ធ​នេះ លោកអ្នក​អាច​ទូរស័ព្ទ​ទៅកាន់​លេខ​០៧០ ២២១ ១៤១ និង​ចុច​លេខ​រៀង​ណាមួយ​ដែល​​អ្នក​ចង់​ដឹង​ពី​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​មួយ​នេះ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត