ករណី​​​ណា​​ខ្លះ​​ដែល​​តុលា​ការ​​ចេញ​​ដី​កា​​ឃុំ​ខ្លួន​​បណ្ដោះ​អាសន្ន​​?

06-03-2017 4:02 pm 6378

​ក្នុង​សង្គម​មួយ​ត្រូវតែ​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង ដើម្បី​ឲ្យ​សង្គម​មួយ​នោះ មាន​របៀបរាបរយ​។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់​នាទី​ស្វែយ​ល់​ពី​ច្បាប់ នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ យើងខ្ញុំ​សុំ​លើកយក​ករណី​ឃុំខ្លួន​បណ្ដោះអាសន្ន ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ក្រមនីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០០៧​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​សេង បារាំង ជាមួយនឹង​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត