ការ​រំលោភ​​លើ​​ទំនុក​ចិត្ត​ និង​​អំ​ពើ​​ប្រ​ហាក់​ប្រ​ហែល​​

27-02-2017 11:53 am 1203

​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ ប្រធាបទ​និយាយអពី «​ការរំលោភ​លើ​ទំនុកចិត្ត​» ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។ ដើម្បី​ស្វែងយល់ឲ្យ​កាន់តែច្បាស់ ថា​តើ​ការរំលោភ​លើ​ទំនុកចិត្ត មានន័យ​យ៉ាងដូចម្ដេច​? សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​សេង បារាំង ជាមួយ​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត