ដើម្បី​​ចាត់​​ទុក​​ជា​​បទ​ល្មើស​​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​​បាន​ ត្រូវ​​មាន​​ធាតុ​​ផ្សំ​​ប៉ុន្មាន​?​

13-02-2017 3:16 pm 887


​តើ​តុលាការ​ត្រូវ​បង្ហាញ​ធាតុ​ផ្សំ​អ្វីខ្លះ ដើម្បី​ចោទប្រកាន់​បុគ្គល​ម្នាក់ ថា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​? ដើម្បី​ចង់​ដឹង​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្តាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​សេង បារាំង បាន​ធ្វើ​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ​លោក​កែវ វ៉ា​ន្នី សមាជិក​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត