បណ្តាំមរតក​​និង​​ការបែងចែក​​ទ្រព្យសម្បត្តិ​​នៅ​ក្នុង​​គ្រួសារ​​

16-01-2017 4:56 pm 1399

​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​ជា​កេរ្តិ៍មរតក​របស់​បុគ្គ​ល​ម្នាក់ៗ គឺ​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ទៅ​ឲ្យ​សាច់ញាតិ​របស់​គាត់​ផ្សេងទៀត មុនពេល​ដែល​បុគ្គល​នោះ​បាន​ស្លាប់​ទៅ​។ ប៉ុន្តែ ការផ្ទេរ​មរតក​នេះ​ត្រូវ​គោរព​ទៅតាម​បទ​ប្បញ្ញត្តិ ដែល​មាន​ចែង​​ក្នុង​ច្បាប់​។ ជុំវិញ​ប្រធានបទ​ទាក់ទង​នឹង​បណ្តាំមរតក និង​ការបែងចែក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នៅក្នុង​គ្រួសារ​នេះ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​អឿន ភា​រ៉ា ជាមួយ​លោក​មេធាវី​សេង្ហ សឹង្ហ​ហេង ដូចតទៅ​៖
​សំឡេង​៖

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត