ភាពខុសគ្នា​រវាង​​លិខិត​សុំ​ច្បាប់​​រៀបការ​​និង​​លិខិត​​ចុះ​បញ្ជី​​រៀបការ​​

19-12-2016 3:52 pm 8220

​តើ​លិខិត​សុំ​ច្បាប់​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ មាន​លក្ខណ​:​ខុស​គ្នា​យ៉ាងណា​? មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​បាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ហើយ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​បាន​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​នៅឡើយ ដោយសារតែ​ពួកគេ​អាច​យល់​ច្រឡំ​ថា លិខិត​សុំ​ច្បាប់​រៀប​ច្បាប់​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​លិខិត​ចុះបញ្ជី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ​ហៅ​ថា​អេតាស៊ី​វិល​នោះ គឺ​ដូចគ្នា​។ សូម​ស្តាប់​បទ​សម្ភាសន៍​អឿន ភា​រ៉ា ជាមួយ​លោក​មេធាវី សេង សឹង្ហហេង សមាជិក​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដូចតទៅ​៖

សំឡេង៖​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត