កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់​​ក្នុង​​ក្រម​រដ្ឋប្បវេណី​ខ្មែរ​​

21-11-2016 4:20 pm 5757

នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ អឿន ភា​រ៉ា នឹង​ធ្វើ​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​សេង សឹង្ហ​ហេង ជា​សមាជិក​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ពន្យល់​ជុំវិញ​កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់ ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​ខ្មែរ​។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​ដូចតទៅ​៖
​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត