រឿង ថៅកែផេង

24-10-2016 3:03 pm 10777

មនុស្ស​គ្រប់រូប​មាន​សិទ្ធិ​ជ្រើសរើស​សេចក្ដីសុខ​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​ខ្លួន រៀងៗ​ខ្លួន​។ គេ​អាច​ធ្វើ​នូវ​អ្វីៗ គ្រប់បែប​យ៉ាង​ឲ្យតែ​គេ​យល់​ថា​ត្រូវ តែ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ជ្រើស​យក បាន​មក​បំផ្លាញ​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ ព្រោះតែ ថៅកែ​ផេង​។ នេះ​ជា​សម្ដី​របស់​ដាឡែន តើ​ថៅកែ​ផេង​បាន​សាង​ខុស​អ្វី​?

​ការពិត​នឹង​បង្ហាញ​ជូន​ក្នុង​រឿង ថៅកែ​ផេង​។​

ដោយ ៖ ឡេង បញ្ញា​វឌ្ឍន៍​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត