សហគ្រិន​ស្ដ្រី​​ជោគជ័យ​​ត្រូវ​ឈរ​លើ​​មូលដ្ឋាន​អ្វីខ្លះ​?

15-07-2016 2:48 pm 2210
អ្នកស្រីសុខ គន្ធា(ស្ដាំ)ជានាយកប្រតិបត្ដិក្រុមហ៊ុនស្កាយឃីងទេសចរណ៍ពេលទទួលពានរង្វាន់កិត្ដិយស

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី​សុខ គន្ធា ជា​នាយក​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ក្រុមហ៊ុន Sky King ទេសចរណ៍​។​សម្រាប់​ប្រធានបទ​នៅ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​ជំហរ​សហគ្រិន​ស្ដ្រី​ជោគជ័យ​ត្រូវ​ឈរ​លើ​មូលដ្ឋាន​អ្វីខ្លះ​?” ហើយ​ការ​លើកយក​ប្រធានបទ​នេះ​មក​ពិភាក្សា ដោយសារ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ជំនួញ មិនមែន​មាន​តែ​បុរស​នោះទេ ដែល​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ក៏​មាន​ផង​ដែរ​នូវ​ស្ដ្រី​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​។​តើ​ដើម្បីឲ្យ​ស្ដ្រី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ហើយ​ក្លាយជា​សហគ្រិន​ឆ្នើម​មួយរូប ចាំបាច់​ត្រូវមាន យុទ្ធសាស្ដ្រ​អ្វីខ្លះ​?​ត្រូវ​ឈរ​លើ​មូលដ្ឋាន​អ្វីខ្លះ​?


​ដើម្បី​ទទួលបាន​បទពិសោធន៍​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​រវាង ពេញ ផេង​ជាមួយ​អ្នកស្រី សុខ គន្ធា ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត