គន្លឹះ​ជោគជ័យ​​នៃ​ការរក​ប្រាក់​​ចំណូល​​ពី​ប្រព័ន្ធ​​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត​

04-06-2016 8:29 am 1544

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ប្រាជ្ញ ពួន ជា​គ្រូបង្រៀន​រចនា​គំនូរជីវចល ហើយក៏​ជា​អ្នក​ជោគជ័យ​មួយរូប​ផងដែរ ក្នុង​ការរក​ប្រាក់ចំណូល​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត​។​សម្រាប់​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី​គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការរក​ប្រាក់ចំណូល​ពី​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត ហើយ​មូលហេតុ​នៃ​ការ​លើកយក​ប្រធានបទ​នេះ​មក​ពិភាក្សា ដោយសារ​បច្ចុប្បន្ន​វិធីសាស្ដ្រ​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ពី​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត កំពុង​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​កាន់តែ​ច្រើន​ជាង​មុន​។​ដូច្នេះ​តើ​មាន​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ​អ្វីខ្លះ ដើម្បី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​លើ​អាជីវកម្ម​តាម​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត​។​


​ចង់ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ប្រាជ្ញ ពួន​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត