វិស័យ​អប់រំ​រួមចំណែក​​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​

20-05-2016 12:43 pm 1419

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ម៉ៅ សុផាត ប្រធាន​ផ្សព្វផ្សាយ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ដោយ​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី “​វិស័យ​អប់រំ​រួមចំណែក​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​”​។​ទាំង​វិស័យ​អប់រំ​និង​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច សុទ្ធតែ​មាន​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​ប្រទេសជាតិ​នី​មួយៗ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​។​ដូច្នេះ​តើ​វិស័យ​អប់រំ​មាន​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​យ៉ាងណា​ជាមួយ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​?​តើ​វិស័យ​អប់រំ​រួមចំណែក​អ្វីខ្លះ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ប្រិយ​មិត្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ម៉ៅ សុផាត​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត