កម្មវិធី​​ពានរង្វាន់​​សហគ្រិន​​វ័យក្មេង​​នៅ​កម្ពុជា​

13-05-2016 1:23 pm 1501

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​ឃឹម ប៊ុនឡែន ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ជ្រើសរើស​សហគ្រិន ដោយ​កិច្ចពិភាក្សា​និយាយ​ពី កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​នៅ​កម្ពុជា​។​កម្មវិធី​ពានរង្វាន់​សហគ្រិន​វ័យក្មេង​នៅ​កម្ពុជា ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​សហគ្រិន​ទាំងអស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដាក់ពាក្យ​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​បង្ហាញ​សមត្ថភាព​និង​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ទទួលបាន​ការវាយតម្លៃ ហើយ​ក្លាយជា​សហគ្រិន​ឆ្នើម​។​តើ​ដំណើរការ​នៃ​ការប្រកួតប្រជែង​នេះ​យ៉ាងដូចម្ដេច មាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក ឃឹម ប៊ុនឡែន​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត