គន្លឹះ​​ដើម្បី​​ទទួលបាន​​ជោគជ័យ​​ក្នុង​អាជីវកម្ម​​អន​ឡាញ​

23-04-2016 10:27 am 1464
ទិដ្ឋភាព​​អតិថិជន​កំពុង​ប្រឹក្សា​នៅហាង​គ្រួសារ​កក់ក្ដៅ

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​អ្នកនាង​ចាន់ គីម​លាង អ្នក​គ្រប់​គ្រង់​ទូទៅ​ហាង គ្រួសារ​កក់ក្តៅ ដោយ​បទសម្ភាសន៍​និយាយ​ពី “​គន្លឹះ​ដើម្បី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​អន​ឡាញ​”​។​ចង់ដឹងថា​តើ មុន​បើក​អាជីវកម្ម​អន​ឡា​ញ  យើង​ត្រូវ​រៀបចំ​ផែនការអាជីវកម្ម​យ៉ាង​ណាខ្លះ​? តើ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ទើប​អាជីវកម្ម​អន​ឡាញ​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​?
​ចង់​ច្បាស់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​អ្នកនាង ចាន់ គីម​លាង ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត