តើ​ហិង្សា​​ដោយ​​ចេតនា​​បែប​ណា​​ត្រូវ​​មាន​ទោស​?​

01-04-2016 12:36 pm 1710
រូបភាពការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ​

​នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ លាង ធីតា​ធ្វើ​កិច្ច​សម្ភាស​ជាមួយ​លោក​មេធាវី អ៊ាន​សំអាត សមាជិក​នៃ​គណៈមេធាវី​កម្ពុជា​ស្ដី​ពី​បទ​ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​។ ជាបន្តសូមស្ដាប់ដូចតទៅ​៖

 

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត