គន្លឹះ​ដើម្បី​​ជោគជ័យ​​ក្នុង​​អាជីវកម្ម​

01-04-2016 8:03 am 3164

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក ម៉ៅ វិបុល ជា​ម្ចាស់​ហាង​កាហ្វេ Brew House​។​កិច្ចពិភាក្សា​ទាក់ទង​នឹង​ប្រធានបទ គន្លឹះ​ដើម្បី​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​។​ភាពជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម គឺ​ជា​គោលដៅ​ធំ​បំផុត​របស់​អាជីវករ និង​គ្រប់​អ្នកជំនួញ ប៉ុន្ដែ​នៅ​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ពុំ​ទាន់​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការងារ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​នៅឡើយ​។​ដូច្នេះ​តើ​មាន​គន្លឹះ​សំខាន់​យ៉ាងណាខ្លះ ដែល​អាច​ជា​កត្ដា​ជំរុញ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​ឈាន​ដល់​គោលដៅ​? តើ​អាជីវកម្ម​ជោគជ័យ​ត្រូវ​ផ្អែកលើ​មូលដ្ឋាន​សំខាន់ៗ​អ្វីខ្លះ​?


​ដើម្បី​ទទួលបាន​ចំណេះដឹង​បន្ថែម ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង ជាមួយ​លោក​ម៉ៅ វិបុល​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត