ការធ្វើ​​អាជីវកម្ម​​អន​ឡាញ​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

12-03-2016 11:58 am 4061
​​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​មានលក់​នៅហាង​A-Y Collection

​នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោក​សៀវ ហុង ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​ទីផ្សារ​ហាង A-Y Collection ជា​ហាង​លក់ទំនិញ​អន​ឡាញ​មួយ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។​នៅ​ក្នុង​កិច្ចពិភាក្សា លើកឡើង​ពី​ដំណើរការ​នៃ​ការទិញ​សម្ភារៈ​តាម​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេត ការបង្ហាញ​នូវ​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ ដើម្បី​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​អន​ឡាញ​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​។​តើ​ដើម្បី​អាចបង្កើត​អាជីវកម្ម​អន​ឡាញ​បាន ត្រូវ​ធ្វើដូចម្ដេច​​ខ្លះ​? ដើម្បី​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​អន​ឡាញ​អាច​ទទួល​ជោគជ័យ តើ​ត្រូវមាន​យុទ្ធសាស្ដ្រ​យ៉ាងណាខ្លះ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​ដូច​តទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត