ការប្រកួត​ប្រជែង​​អង្ករ​ធម្មជាតិ​​ក្នុង​ទីផ្សារ​​កម្ពុជា​

23-01-2016 10:56 am 2562

នៅក្នុង​នាទី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​កិច្ចពិភាក្សា​ទាក់ទង​នឹង​ប្រធានបទ “​ការប្រកួតប្រជែង អង្ករ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​”​។ វាគ្មិន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​គឺ​លោ​ករិន ច័ន្ទ​រិទ្ធិ ស្ថាបនិក​សហគ្រាស​សង្គម អង្ករ​ជួយ​ខ្មែរ ជា​សហគ្រាស​ផ្គត់ផ្គង់​អង្ករ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទីផ្សារ​។ ចង់ដឹងថា​តើ​សហគ្រាស​មាន​នាំចូល​អង្ករ​ធម្មជាតិ​មកពីណា​? តើ​អង្ករ​ធម្មជាតិ​មាន​ការប្រកួតប្រជែង​កម្រិត​ណាក្នុង​ទីផ្សារ​? ហើយ​តើ​ត្រូវធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ទើប​អាច​ទទួលបាន​អង្ករ​ធម្មជាតិ​គ្មាន​ជាតិគីមី​មក​ទទួល​ទាន​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ប្រិយ​មិត្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោ​ករិន ច័​ន្ធ​រិទ្ធិ​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត