ការប្រកួតប្រជែង​​ទីផ្សា​រ​លក់​​សំបុក​ទឹកមាត់​​ត្រចៀកកាំ​​ក្នុងប្រទេស​​កម្ពុជា​

09-01-2016 9:56 am 2830
រូបភាព​ផលិតផល​សំបុក​ទឹកមាត់​ត្រចៀកកាំ​ជាដប

​នៅក្នុង​កម្មវិធី​SME​កម្ពុជា​ថ្ងៃ​នេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោកមៀ​វ សុខ​ទ្រី ដែល​លោក​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​ទូទៅ​ក្រុមហ៊ុន​បេស​ឡាយហ៍​ប្រដាក់​។​កិច្ចពិភាក្សា​ថ្ងៃនេះ​ដែរ គឺ​និយាយ​ពី​ការប្រកួតប្រជែង​ទីផ្សារ​លក់​សំបុក​ទឹកមាត់​ត្រចៀកកាំ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​។ ចង់ដឹងថា​តើ​សំបុក​ទឹកមាត់​ត្រចៀកកាំ​មាន​តម្រូវការ​យ៉ាងណា​លើ​ទីផ្សារ​? តើ​សំបុក​ទឹកមាត់​ត្រចៀកកាំ​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាងណា​ដល់​សុខភាព និង​ផលិតឡើង​យ៉ាងដូចម្ដេច​នោះ​?


​ជា​បន្ដ​សូម​ប្រិយ​មិត្ដ​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ពេញ ផេង​ជាមួយ​លោកមៀ​វ សុខ​ទ្រី​ដូចតទៅ​៖


​សំឡេង​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត