ការសរសេរ​ពាក្យបណ្ដឹង​

27-01-2015 4:48 pm 5362

​សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅ​នេះ​ឃួន សុភ័​ក្រ បាន​ជួប​សម្ភាសន៍ តាម​ទូរស័ព្ទ​ជាមួយ​លោក​មេធាវី​សុក សំអឿន អតីត​ប្រធាន​ក្រុមអ្នកច្បាប់​ការពារ​សិទ្ធិម្ពុ​ជា អំពី​ប្រធាន​”​ការសរសេរ​ពាក្យបណ្ដឹង​”​។

 

ប្រសិនបើ​ប្រជាពលរដ្ឋ មិន​ចេះ​សរសេរ​ពាក្យបណ្ដឹង តើ​ពួកគាត់​អាច​រក​អ្នក​ណា អាច​ជួយ​គាត់​បាន​?

 

ចង់ដឹង​ពី​បញ្ហា​នេះ ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ ពី​លោក​មេធាវី​សុក សំអឿន ដែល​សាកសួរ​ដោយ​ឃួន សុភ័​ក្រ ដូចតទៅ​!

 

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត