តើ​គួរតែ​មាន​ច្បាប់​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ស្នាក់នៅ​ផ្ទះជួល ដែរឬទេ​?

20-01-2015 2:53 pm 4454

សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ ឃួន សុភ័​ក្រ បាន​ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​មឿន តុលា ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ច្បាប់​សម្រាប់​សហគមន៍ ទាក់ទង​នឹង​ប្រធាន​ស្ដីពី​”​តើ​គួរតែ​មាន​ច្បាប់​ការពារ​សិទ្ធិ របស់​អ្នក​ស្នាក់នៅ​ផ្ទះជួល ដែរឬទេ​”?

 

សម្រាប់​លោក​មឿន តុលា បាន​គាំទ្រ​ឲ្យមាន​ការរៀបចំ​ច្បាប់​នេ​ឡើង ព្រោះថា ប្រសិនបើ​មាន​ច្បាប់​នេះ​មែន នឹង​ជួយ​ដល់​អ្នក​ស្នាក់នៅ​ផ្ទះជួល​បាន​ច្រើន ពិសេស​កម្មករ​-​កម្ម​ការ​នី​តែម្ដង​។ ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទសម្ភាសន៍​នេះ ដូចតទៅ​។

 

សំលេងៈ

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត