នីតិវិធី​នៃ​ការកំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល របស់​កម្មករ​-​ន​យោ​ជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ(បន្ដ)

21-10-2014 3:37 pm 3148

សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ ឃួន សុភ័​ក្រ ជួប​សម្ភាសន៍​ជាថ្មី ជាមួយ​លោក​មេធាវី​លី ច័ន្ទ​តុលា អំពី​ប្រធាន​បន្ដ​ស្ដីពី​”​នីតិវិធី​នៃ​ការកំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល របស់​កម្មករ​-​ន​យោ​ជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​”​។

 

តើ​ទាំង​និយោជក និង​កម្មករ​និយោជិត ត្រូវតែ​គោរព​តាម​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង ការងារ ដែល​កំណត់​អំពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា ឬ​អាច​មាន​ការជំទាស់​បាន​ដែរ​? ប្រសិនបើ​មានការ​ទាមទារ​ប្រាក់​ឈ្នួល លើស​ពី​អ្វី​ដែល​កំណត់ តើ​គេ​ត្រូវធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​?

 

ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​សម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​លោក​មេធាវី​លី ច័ន្ទ​តុលា សាស្ដ្រ​ចារ្យ​ផ្នែក​ច្បាប់ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្ដ្រ និង​វិទ្យាសាស្ដ្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ដូច​តទៅ​។

 

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត