នីតិវិធី​​កំណត់​​ប្រាក់​​ឈ្នួល​កម្មករ​-​ន​យោ​ជិត​​ក្នុង​​វិស័យ​​កាត់ដេរ​

14-10-2014 3:30 pm 1835

សម្រាប់​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​នៅថ្ងៃនេះ ឃួន សុភ័​ក្រ ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក​មេធាវី​លី ច័ន្ទ​តុលា អំពី​ប្រធាន​ស្ដីពី​”​នីតិវិធី​នៃ​ការកំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល របស់​កម្មករ​-​ន​យោ​ជិត​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​”​។ តើ​អ្វី​ជា​ប្រាក់​ឈ្នួល របស់​កម្មករ​-​ន​យោ​ជិត​? តើ​ការកំណត់​នេះ គេ​ធ្វើ​យ៉ាងដូចម្ដេច?

 

ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​សម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​លោក​មេធាវី​លី ច័ន្ទ​តុលា សាស្ដ្រ​ចារ្យ​ផ្នែក​ច្បាប់ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្ដ្រ និង​វិទ្យាសាស្ដ្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ដូច​តទៅ​។

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត