មន្ទីរពេទ្យ​​អនុ​ស្សា​រីយ៍​ស៊ុនយ៉ា​ឃៀ​ល​

14-10-2014 2:04 pm 3392

​នាទី​វាគ្មិន​ចុង​សប្តាហ៍​នៅថ្ងៃនេះ សូម​ជូន​បទសម្ភាសន៍ រវាង​កញ្ញា​យ៉ាន់ លី​ណា ជាមួយ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត យស ផានី​ត្តា ប្រធាន​មូលនិធិ ស៊ុនយ៉ា​ឃៀ​ល កម្ពុជា ស្តី​ពី​វត្តមាន​មន្ទីរពេទ្យ​អនុ​ស្សា​រីយ៍​ស៊ុនយ៉ា​ឃៀ​ល កំពត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជាៈ​

សំលេង៖

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត