បើ​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត តើ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​បញ្ចេញ​ដែរឬទេ​!

07-10-2014 3:57 pm 2772

​ថ្មីៗ​នេះ មាន​ការប្រកាស អំពី​រៀបចំ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត (Cyber Crime Law or Internet Law) ឲ្យបាន​នៅក្នុង​សភា​អាណត្តិ​ទី​៥​នេះ​។ ប្រសិនបើ​មាន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត តើ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​បញ្ចេញ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែរឬទេ​!​។

 

ជា​បន្ដ​សូម​ស្ដាប់​បទ សម្ភាសន៍​រវាង​ឃួន សុភ័​ក្រ ជាមួយ​លោក​ណៃ វង្ស​ដា អនុប្រធាន​ផ្នែក​ស៊ើបអង្កេត​សិទ្ធិមនុស្ស និង​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់ នៃ​សមាគម​អាដហុក នៅក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ដូចតទៅ​។

 

សំលេងៈ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត