លោក​អ៊ាង​គារ​វៈ​៖​ ការ​​រៃ​រង្គាស​​ថវិកា​​ជូន​​មន្ទីរ​ពេទ្យ​​គន្ធ​បុប្ជា​​ធា​នា​​ថា​​គ្មាន​​ការ​​គេង​​ប្រវ័ញ្ច​​

17-09-2014 3:53 pm 3717

​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ជា​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​ព្យាបាល​ក្មេង​អាយុ​ចាប់ពី​១៤​ឆ្នាំ​ចុះក្រោម​។ ទន្ទឹម​នឹង​ការព្យាបាល​នេះ មាន​ក្មេង​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល​ជំងឺ​។ ដោយសារ​តែ​ចំនួន​ក្មេង​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​មាន​ចំនួន​កើនឡើង​ជា​លំដាប់ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​​គ្មាន​​លទ្ធភាព​​ព្យាបាល​ជំងឺ​ក្មេង​ទាំងនោះ​ឡើយ​។

 

ដូច្នេះ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ជា ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត Beat Richer អំពាវនាវ​ទាំង​ក្នុងប្រទេស និង​ក្រៅប្រទេស ជួយ​បរិច្ចាក​ឈាម និង​ថវិកា ដើម្បី​ជួយ​ដល់ មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ជា​។ ទន្ទឹមនឹងនោះ​ដែរ មាន​ក្រុម​យើង​រួម​គ្នា​ដើម្បី​គន្ធបុប្ជា បាន​បង្កើតឡើង ក្នុង​គោលបំណង ស្វែងរក​ថវិកា និង​ឈាម ក្នុង​ការជួយ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ ។

 

ចង់​ដឹង​កាន់តែច្បាស់​នោះ ជា​បន្ត​សូម​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស រវាង​លាង​ធីតា​ជាមួយ លោក​អ៊ាង គារវៈ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​យើង​រួម​គ្នា​ដើម្បី​គនុ្ធបុប្ជា​ដូចតទៅ​៖

សម្លេង៖​

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត