ឪពុក​និង​កូន

16-07-2014 9:06 pm 3767

ចង់ឲ្យប្រិយមិត្ត​វាយោ​អាចលម្ហែរអារម្មណ៍​បន្តិច ដោយងាក​ពីចាប់អារម្មណ៍​បញ្ហានយោបាយ មកមើល​រូបភាពស្រស់ស្អាត​រវាងឪពុក​និង​កូន។ ជាទូទៅ​កូនច្រើន​មានស្និទស្នាល​ជាមួយម្តាយ ច្រើន​ជាងឪពុក​ ប៉ុន្តែរូបភាព​ទាំងនេះ​នឹង​បង្ហាញ​លោកអ្នកថា ក្មេងតូចៗ​នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់​ប៉ុណ្ណា​ពេលនៅជាមួយឪពុក ជាពិសេសភាពដូចគ្នាទៅនឹងឪពុក។​ ដល់ទៅចឹងកូន​រឺ​ឪពុក​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់?

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត