ស្វាមីជា​មន្រ្តីរាជការ និង​ស្វាមី​ជាអ្នករកស៊ី មួយណា​ស្រួល​លួច​សៅគ្រីជាង?

15-07-2014 8:36 pm 3581

ស្វាមីជាមន្រ្តីរាជការ រឺ អ្នកធ្វើការ

  • ប្រពន្ធ​មិនសូវ​មានសិទ្ធ​សួរនាំ​ប៉ុន្មានទេ ព្រោះ​ភាគច្រើន​ប្រពន្ធ​មន្រ្តី​រាជការ ច្រើន​ជាអ្នក​រកស៊ី
  • ងាយស្រួលរកលេសចេញក្រៅ រឺ គេងក្រៅផ្ទះ តាមរយៈលេសចុះបេសកម្ម
  • អាចប្រើឈ្មោះអ្នកកន្លែងធ្វើការជាលេសកុហកច្រើន ដែលភាគច្រើនប្រពន្ធមិនសូវស្គាល់ ឧទាហរណ៍ មេ ក្រុមការងារ រឺ ភ្ញៀវ
  • យកលេសមេដេញចោល ដើម្បីកុហកប្រពន្ធ ចេញក្រៅ
  • ពិបាកទុកលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងចាយវាយ ព្រោះប្រពន្ធដឹងប្រភពចំណូលតាមរយៈប្រាក់ខែ

ស្វាមីអ្នករកស៊ី

  • ប្រពន្ធអាចដឹងច្រើនពីការងាររកស៊ី ដូច្នេះពិបាកកុហកជាងបុរសមន្រ្តីរាជការ
  • អាចរកលេសចេញក្រៅ រឺ គេងក្រៅផ្ទះ តាមរយៈចុះជួបពិភាក្សាការងាររកស៊ី
  • ចង់ចេញក្រៅ ភាគច្រើនទាល់តែចៃដន្យ ជាមួយការងាររកស៊ីដែរ
  • ងាយស្រួលលាក់លុយពីប្រពន្ធ

ចំណុចនេះមិនប្រាកដថាត្រូវទាំងស្រុងនោះទេ តែចំណុចទាំងនេះភាគច្រើនកើតឡើងលើបុរស។

អីចឹងតើរវាងស្វាមីជាមន្រ្តីរាជការ អ្នកធ្វើការ និង ស្វាមីជាអ្នករកស៊ី មួយណាងាយស្រួល​លួចសៅគ្រី​ជាង?

នៅខ្វះអ្វីទៀតអាចបន្ថែមបាន!!!!!!

ដោយ មេត្រី

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត