កំពូល​អ្នក​បកប្រែ អង់គ្លេស​​មើលយល់ ដល់ខ្មែរ​មើលអត់យល់!

15-07-2014 10:19 am 3067

ផ្ទាំងឃោសនា​ប៉ុន្មានសន្លឹក ត្រូវបានគេបង្ហោះចូល​ទៅក្នុងបណ្តាញ​សង្គមហ្វេសប៊ុក ។ ផ្ទាំងឃោសនានេះ មានអក្សរខ្មែរ​នៅខាងលើអក្សរចិន និង​ខាងក្រោមអង់គ្លេស។ ទីតាំងអក្សរ​ត្រឹមត្រូវ​ឥតខ្ចោះ តែដល់​បកជាភាសារខ្មែរ មើលមិនយល់ ។ អ្នកទស្សនា ផ្ទាំងឃោសនានេះ ទាល់តែមើលអក្សរ​អង់គ្លេសមុន ទើបមើលយល់។ តើក្រុមហ៊ុននេះ​​មិនមានបុគ្គលិក ​​ជាជនជាតិខ្មែរ ​​រឺ​ យ៉ាងណា? ទើបមិនបាន​ត្រួតពិនិត្យ និង​ សរសេរឲ្យ​ជនជាតិខ្មែរ​​យល់បាន?

 

អ្នករិះគន់ម្នាក់​បានលើកឡើងថា "អនិច្ចាខេមរភាសា!អរគុណច្រើន ក្នុងការដែលខិតខំសរសេរជាអក្សរខ្មែរនៅជូរខាងលើ។ ប៉ុន្តែបើសរសេរជាភាសា"ខ្មែរ"ហើយ តែអានទៅ មិនអាចយល់ន័យបានដដែល ក៏គ្មានប្រយោជន៏អ្វីដែរ!" ដោយយ៉ាន់ លីណា

 

អ្នកទាំងអស់គិតយ៉ាងម៉េចដែរ? បើអង់គ្លេសគេនិយាយថា mother of translation!

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត